دیتاشیت گرید F-1000 پلی استایرن انبساطی (EPS) بانیار پلیمر

مشخصات عمومی

نام گرید
F-1000
تولیدکننده
بانیار پلیمر
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی استایرن, پلی استایرن انبساطی
افزوده شده با
تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها
تأخیر دهنده شعله

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Bead Size 1.4 - 1.8 mm
Density 0.011 g/cm³ First Expansion
Density 0.007 g/cm³ Second Expansion
Density 0.006 g/cm³ Third Expansion
Pentane Content 6 % 6.0 ≤

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Limiting Oxygen Index (LOI) 24 % 24.0=< ، (Flame Retardancy (LOI

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده