دیتاشیت گرید Lupolen 2420H پلی اتیلن سبک (LDPE) پتروشیمی امیرکبیر

مشخصات عمومی

نام گرید
Lupolen 2420H
تولیدکننده
پتروشیمی امیرکبیر
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سبک
فرآیند ها
فیلم دمشی, فیلم کست
کاربرد ها
فیلم, کیسه, فیلم شرینک, فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها
فرآیند پذیری خوب, خواص نوری خوب, دوخت پذیری خوب

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.924 g/cm³ ISO 1183
MFI 1.9 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Film Elongation at Break, MD 250 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 600 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 26 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 18 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 110 gr 50 Blown film ASTM D1709
Tensile Modulus 260 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 11 MPa ISO 527

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Vicat Softening Point 94 50°C/h, 10N ISO 306

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Gloss 100 60°/50 ASTM D2457
Haze 8 % 50 , <8 ASTM D1003

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده