دیتاشیت گرید Lupolen 2420D پلی اتیلن سبک (LDPE) پتروشیمی امیرکبیر

مشخصات عمومی

نام گرید
Lupolen 2420D
تولیدکننده
پتروشیمی امیرکبیر
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سبک
فرآیند ها
قالب گیری تزریقی, قالب گیری بادی, فیلم دمشی
کاربرد ها
بطری, فیلم, کیسه, فیلم شرینک, فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها
فرآیند پذیری خوب, استحکام خوب در برابر پارگی, چقرمگی خوب

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.923 g/cm³ ISO 1183
MFI 0.25 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Film Elongation at Break, MD 200 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 500 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 27 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 20 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 250 gr 50 Blown film ASTM D1709
Tensile Modulus 240 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 10 MPa ISO 527

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Vicat Softening Point 94 50°C/h, 10N ISO 306

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Gloss 50 60°/50 ASTM D2457
Haze 14 % <14, 50 ASTM D1003

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده