دیتاشیت گرید LTM 2119X (LF 0190) پلی اتیلن سبک (LDPE) پتروشیمی آریا ساسول

مشخصات عمومی

نام گرید
LTM 2119X (LF 0190)
تولیدکننده
پتروشیمی آریا ساسول
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سبک
فرآیند ها
فیلم دمشی
کاربرد ها
فیلم, فیلم لمینت, فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها
قابلیت کشش خوب, گرید در تماس با غذا, گرید دارویی

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.921 g/cm³ ISO 1183
MFI 1.9 g/10min At 2.16Kg Load , 190°C ISO 1133

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Blocking 20 gr
Coefficient of Friction 1 >1 ASTM D1894
Dart Drop Impact Strength 26 KJ/m ASTM D4272
Film Elongation at Break, MD 150 % >150 ISO 527
Film Elongation at Break, TD 500 % >500 ISO 527
Film Tensile Modulus, MD 190 MPa ISO 527
Film Tensile Modulus, TD 200 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 35 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 20 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, MD 13 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ISO 527
Re-Blocking 100 gr
Tear Strength, MD 60 kN/m ISO 6383
Tear Strength, TD 25 kN/m ISO 6383

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Gloss 55 45° ASTM D2457
Haze 9 % ASTM D1003

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده