دیتاشیت گرید Jampilen EP440G پلی پروپیلن کوپلیمر (PP Co) شرکت پلی پروپیلن جم

یک کوپلیمر ضربه پذیر حاوي عامل هسته گذار است که به خصوص ″Jampilen EP440G″ براي کاربردهاي اکستروژن توسعه یافته است. در مقایسه با کوپلیمرهاي متداول با سیالیت داراي سختی بالاتر، مقاومت ضربه بهتر در دماي اتاق و ″Jampilen EP440G″ ، یکسان دماهاي زیر صفر، مقاومت خوب در برابر خزش و تغییر شکل و پایداري ابعاد بسیار بالا می باشد. شامل شکل دهی حرارتی، ورق هاي موج دار و ″Jampilen EP440G″ مهم ترین کاربردهاي قالب گیري بادي به روش اکستروژن می باشد.

مشخصات عمومی

نام گرید
Jampilen EP440G
تولیدکننده
شرکت پلی پروپیلن جم
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی پروپیلن, پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیند ها
اکستروژن, قالب گیری بادی, ترمو فرمینگ
کاربرد ها
پروفیل, لوله, ظرف نگهدارنده یا مخزن, بطری, جعبه, ورق, اتصالات لوله
افزوده شده با
عامل هسته زا
ویژگی ها
پایداری ابعادی خوب, کوپلیمر هتروفاز, سفتی خوب, مقاومت ضربه بالا, مقاومت خوب در برابر خزش

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1505
MFI 1.3 g/10min 230°C/2.16Kg ASTM D1238

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Flexural Modulus 1300 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 500 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 70 J/m at -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Break 50 % >50 ASTM D638
Tensile Elongation at Yield 6 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 25 MPa ASTM D638

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Heat Deflection Temperature 92 At 0.46MPa ASTM D648
Oven Aging 360 h at 150°C ASTM D3012
Vicat Softening Point 150 10N ASTM D1525

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده