دیتاشیت گرید HCH 5110 (HF5110) پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی آریا ساسول

مشخصات عمومی

نام گرید
HCH 5110 (HF5110)
تولیدکننده
پتروشیمی آریا ساسول
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سنگین
فرآیند ها
فیلم دمشی
کاربرد ها
فیلم, فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها
استحکام مذاب خوب, گرید در تماس با غذا, وزن مولکولی متوسط, توزیع وزن مولکولی پهن

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.951 g/cm³ at +23°C ISO 1183
MFI 10 g/10min At 21.6Kg Load , 190°C ISO 1133

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Film Elongation at Break, MD 580 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 620 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 55 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 55 MPa ISO 527
Tear Propagation Resistance, MD 25.49 gram-force Elmendorf method ISO 6383
Tear Propagation Resistance, TD 81.57 gram-force Elmendorf method ISO 6383
Tensile Elongation at Yield 10 % ISO 527
Tensile Modulus 1050 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 26 MPa ISO 527

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Melting Point 132 ISO 3146
Vicat Softening Point 127 A50,50 oC/h, 10 N ISO 306

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده