دیتاشیت گرید S7042 پلی وینیل کلراید هموپلیمر (PVC Homo) پتروشیمی اروند

مشخصات عمومی

نام گرید
S7042
تولیدکننده
پتروشیمی اروند
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی وینیل کلراید, پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیند ها
اکستروژن, قالب گیری تزریقی, لایه نشانی غوطه وری
کاربرد ها
پروفیل, فیلم, کفش, روکش سیم و کابل, دستکش پزشکی, لوله سرم
ویژگی ها
پی وی سی سوسپانسیونی

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Ash Content 0.1 WT.% Sulfate ash, < 0.1 ISO 3451-1
Dark Resin Particles 20 Count ≤ 20
Density 0.45 - 0.51 g/cm³ Bulk density ISO 60
Fish Eye 2 Count ≤ 2
Flowability 35 S/150g 10mm nozzle, ≤ 35 ISO 6186
K-Value 69 - 71 ISO 1628
Particle size distribution 95 - 100 % 63μm< ISO 4610
Particle size distribution 0 - 1 % 250μm< ISO 4610
Particle size distribution 1 % Retained on 0.4 mm sieve, < 1 ISO 4610
Porosity 29 - 35 % plasticiser absorption ISO 4608
VCM Residual Monomer 1 ppm ≤ 1 ISO 6401
Viscosity Number 120 - 129 cm³/g ISO 1628
Volatiles 0.3 % < 0.3 ISO 1269

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده