دیتاشیت گرید SE-3000 پلی استایرن انبساطی (EPS) بانیار پلیمر

مشخصات عمومی

نام گرید
SE-3000
تولیدکننده
بانیار پلیمر
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی استایرن, پلی استایرن انبساطی
کاربرد ها
صفحه های عایق, بسته بندی قطعات کوچک
افزوده شده با
تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها
خود خاموش شونده

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Bead Size 0.7 - 1 mm
Blowing Agent 4 - 7 %
Density 0.013 g/cm³ First Expansion
Density 0.009 g/cm³ Second Expansion
K-Value 52 - 57
Pentane Content 5.2 % ≥ 5.2
Specific Gravity 1.03
Styrene Residual Monomer 2000 ppm ≤ 2000

خواص حرارتی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Limiting Oxygen Index (LOI) 28 - 30 %
Melting Point 165 - 175
Oven Aging 4 - 6 h

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده