دیتاشیت گرید Diethanolamine (DEA) دی اتانول آمین (DEA) پتروشیمی شازند (اراک)

مشخصات عمومی

نام گرید
Diethanolamine (DEA)
تولیدکننده
پتروشیمی شازند (اراک)
دیتاشیت
دسته ها
مواد شیمیایی, آلکانول آمین, دی اتانول آمین
ویژگی ها
فراریت کم در دمای اتاق, بوی آمونیاک

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Color 15 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Epoxide Equivalent Weight (EEW) 104 - 106 g/eq
Monoethanolamine (MEA) Content 0.6 WT.% Maximum Value
Purity 98.5 WT.% Minimum Value
Specific Gravity 1.09 - 1.094 ASTM D891
Triethanolamine (TEA) 0.8 WT.% Maximum Value
Water content 0.15 WT.% Maximum Value ASTM D1364

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده