دیتاشیت گرید TEA 85.0% تری اتانول آمین (TEA) پتروشیمی شازند (اراک)

مشخصات عمومی

نام گرید
TEA 85.0%
تولیدکننده
پتروشیمی شازند (اراک)
دیتاشیت
دسته ها
مواد شیمیایی, آلکانول آمین, تری اتانول آمین
ویژگی ها
بوی آمونیاک, هيگروسكوپيک, فراریت کم در دمای اتاق

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Color 50 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Diethanolamine (DEA) Content 15 WT.% Maximum Value
Monoethanolamine (MEA) Content 0.5 WT.% Maximum Value
Purity 85 WT.% Minimum Value
Specific Gravity 1.122 - 1.13 20/20 °C ASTM D891
Water content 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D1364

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده