دیتاشیت گرید HD-62107 UV پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی لرستان

مشخصات عمومی

نام گرید
HD-62107 UV
تولیدکننده
پتروشیمی لرستان
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سنگین
فرآیند ها
قالب گیری تزریقی
کاربرد ها
جعبه
افزوده شده با
پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها
مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR), گرید در تماس با غذا, چقرمگی خوب, سختی خوب, مقاومت خوب در برابر تاب برداشتگی, مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش, سفتی و صلبیت خوب

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.962 g/cm³ at +23°C DIN 53479
MFI 7 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C DIN 53735

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Flexural Modulus 1108 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 53 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact, Notched 2.7 kJ/m² at +23°C DIN 53453
Tensile Elongation at Break 1048 % ASTM D882
Tensile Strength at Break 15.7 MPa ASTM D882
Tensile Strength at Yield 31.5 MPa ASTM D882

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Yellow Index 4 DIN 6167

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده