دیتاشیت گرید HD 62N07 پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی لرستان

مشخصات عمومی

نام گرید
HD 62N07
تولیدکننده
پتروشیمی لرستان
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سنگین
افزوده شده با
پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها
مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.96 - 0.963 g/cm³ At +23°C ASTM D1505
Flow Rate Ratio (FRR) 25.5 (2.16Kg Load, 190°C)/(21.6Kg Load, 190°C) ASTM D1238
MFI 5.6 - 8.4 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ASTM D1238
MFI 158.1 g/10min At 21.6Kg Load, 190°C ASTM D1238

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Flexural Modulus 1000 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 55 J/m ASTM D256
Tensile Elongation at Break 850 % ASTM D638
Tensile Strength at Break 12 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Yield 30 MPa ASTM D638

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده