دیتاشیت گرید BG-HD 50B01 (M) پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی لرستان

مشخصات عمومی

نام گرید
BG-HD 50B01 (M)
تولیدکننده
پتروشیمی لرستان
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سنگین
فرآیند ها
نساجی
کاربرد ها
الیاف, نوار, رافیا, الیاف تک رشته
افزوده شده با
روان کننده, آنتی اکسیدان, اسید اسکونجر, کمک فرآیند
ویژگی ها
توزیع وزن مولکولی متوسط

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Density 0.93 - 0.97 g/cm³ At 23°C ASTM D1505
Flow Rate Ratio (FRR) 30 - 50 ASTM D1238
MFI 0.8 - 1.2 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ASTM D1238
Ti Content 2 ppm Less than or equal to 5

خواص مکانیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Tenacity At Break 3.5 gr/den ASTM D2101

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Yellow Index 0.5 Less than 4 ASTM D1925

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده