دیتاشیت گرید E 6644 پلی وینیل کلراید (PVC) پتروشیمی اروند

مشخصات عمومی

نام گرید
E 6644
تولیدکننده
پتروشیمی اروند
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی وینیل کلراید

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
K-Value 64 - 66 ISO 1628
Methanol Extract 2 % ≤ 2 ISO 6427
Particle Size 1.5 µm ≤ 1.5 ISO 565
VCM Residual Monomer 1 ppm ≤ 1 ISO 6401
Viscosity 7000 cP ≤ 7000 ، Paste viscosity After 1 h ISO 3219
Volatiles 0.3 % ≤ 0.3 ISO 1269

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده