دیتاشیت گرید BL4 (HM-8355) پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی کرمانشاه

مشخصات عمومی

نام گرید
BL4 (HM-8355)
تولیدکننده
پتروشیمی کرمانشاه
دیتاشیت
دسته ها
پلیمر, ترموپلاستیک, پلی اتیلن, پلی اتیلن سنگین
فرآیند ها
قالب گیری بادی
کاربرد ها
ظرف نگهدارنده یا مخزن

خواص فیزیکی

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Ash Content 1 WT.% Less than or equal to 2
Density 0.62 g/cm³ Bulk Density
Density 0.951 g/cm³ ISO 1183
Flow Rate Ratio (FRR) 27.5
MFI 0.29 - 0.41 g/10min At 5Kg, 190°C ISO 1133
MFI 7.5 - 11.5 g/10min At 21.6Kg, 190°C ISO 1133
Volatiles 0.02 %

خواص نوری

مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Yellow Index 5.7 ASTM D1925

سلب مسئولیت

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و سایت تکوس هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.

اشتراک گذاری

فرم تماس

درخواست ثبت مشخصات ماده جدید، پیشنهاد و یا گزارش اشکال در مشخصات ماده